Sztuka i polityka - muzyka popularna // Konferencja naukowa UMK w Toruniu

Szanowni Państwo,
Mając nadzieję, że konferencja okazała się owocna, chcielibyśmy podziękować serdecznie za Państwa uczestnictwo. Jednocześnie pragniemy polecić zakładkę „galeria”, gdzie dodanych zostało kilka zdjęć z obrad konferencyjnych i imprez towarzyszących. Chcielibyśmy także zaprosić Państwa na drugą z serii konferencji „Sztuka i polityka”, która tym razem poświęcona będzie filmowi i kinu.

Data: 20-21/10/2010
Miejsce: Toruń
WWW: www.popfilm2010.umk.pl

KATEDRA DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ WPISM
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
ul. Batorego 39 L, 87-100 Toruń
www.wpism.umk.pl

Ogólnokrajowa konferencja naukowa
SZTUKA I POLITYKA - MUZYKA POPULARNA

HOTEL UNIWERSYTECKI
TORUŃ, 28-29 października 2009

Toruń, 21 kwietnia 2009 r.

Szanowni Państwo,

Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na organizowaną przez Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytutu Politologii UMK w dniach 28-29 października 2009 r. ogólnopolską konferencję naukową „Sztuka i polityka – muzyka popularna”.

Konferencja „Sztuka i polityka – muzyka popularna” jest pierwszą z planowanego cyklu konferencji na temat związków pomiędzy szeroko rozumianą sztuką i polityką. Założyć można, że związki te są tak stare, jak stare jest uprawianie polityki przez człowieka – sztuka wzmacnia przekaz polityczny i czyni go bardziej zrozumiałym i atrakcyjnym dla odbiorcy. Sztuka, a muzyka w szczególności, jest nieodłącznym elementem politycznego rytuału i, jako taka, związana jest z ideologią – niesie bowiem wartości polityczne, integruje oraz mobilizuje do działania kolektywnego w ramach wyznawanego przez grupy określonego światopoglądu. Rozpatrzenie wymienionych tu kwestii stanowić będzie główne pole dyskusji na temat miejsca muzyki w świecie polityki.

Do dyskusji tej pragniemy zaprosić badaczy naukowo zajmujących się związkami sztuki i polityki: politologów, socjologów, kulturoznawców, filozofów, filologów oraz praktyków: dziennikarzy muzycznych oraz muzyków.

Sesje konferencyjne dotyczyć będą następujących kwestii, związanych z problematyką relacji zachodzących pomiędzy muzyką popularną i polityką:

  • muzyka popularna jako fenomen społeczny;
  • muzyka popularna i paradygmat studiów kulturowych;
  • muzyka popularna w służbie ideologii i polityki;
  • muzyka popularna a tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego;
  • muzyka popularna w działaniu politycznym.

Planujemy wydanie materiałów konferencyjnych w formie recenzowanej publikacji naukowej.

Z poważaniem

dr hab. Marek Jeziński, prof. UMK

organizatorzy, sponsorzy, patroni